Kūku mači Kaķīškalnā 22.02.2014

Kūku mači Kaķīškalnā

Sacensības notiek 2014.gada 22. februārī, Siguldā, "Kaķīškalna" LIELAJĀ KALNĀ.

Reģistrācija un numuru saņemšana plkst. 8.30.-9.30
Trases apskate plkst. 9.30-9.50
Starts 1.trasē plkst. 10.00
Starts 2.trasē 15 minūtes pēc 1.brauciena beigām (ja trases sniega segums apmierinošs, tad tā netiek mainīta) Secība - numuru kārtībā.
Apbalvošana apmēram plkst. 14.00

Sacensību vadība

Sacensības organizē SK Virsotne, sadarbībā ar "Baltie" www.baltie.lv, "Laima", "JCDecaux", "SKI-BOX", "Kaķīškalnu" un LSS.Sacensību galvenais tiesnesis - Jeļena Brokāne, tiesnešu kolēģiju nodrošina SK Virsotne.

Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti 2004.gadā dzimušie un jaunāki, kuri apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

2004. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi
2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
2008.gadā dzimuši un jaunāki ( zēni un meitenes atsevišķi)

Sacensību disciplīna

Milzu slaloms( aptuveni 12 vārti (jauniešu mieti)

Sacensību vērtēšana:

Uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts pēc divu trašu uzrādītā mazākā koplaika.
Sacensību rezultāts tiks ieskaitīts arī LSS Vilciņa kausa 2014 sezonas kopvērtējumā.

Sacensību noteikumi

1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.
2. Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
3. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK!
4. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.
5. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā dalībniekam jāsedz zaudējumi 40 eur vērtībā.
6. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 50 eur. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 50 eur tiek atgriezta protesta
iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 50 eur netiek atgriezta.

Apbalvošana

Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un balviņu.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņems kausus un balvas.

Pieteikumi un sacensību izdevumi

Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz 20.februāra plkst. 20:00 pa e-pastu: kukumaci@inbox.lv , individuāli - ar SMS pa tālr. 20001069, norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un klubu, ja tādam piederīgs. Klubiem lūgums izmantot pieteikuma anketu.

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija.

Dalības maksa

7 eur pie reģistrācijas (iepriekš nepieteiktie maksā eur 10,-)
Maksa par pacēlāju saskaņā ar "Kaķīškalna" tarifu. Sīkāk www.kakiskalns.lv

ORGANIZATORISKĀ INFORMĀCIJA SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM UN LĪDZJUTĒJIEM

Pulcēšanās, reģistrācija, numuru saņemšana un apbalvošana - kalna augšā.
Ja veicot 1.trasi dalībnieku piemeklē neveiksme (DSQ vai DNF), dalībnieks DRĪKST startēt 2.trasē, noslēgumā saņemot diplomu "par piedalīšanos

© Sporta klubs