Par mums

ASI Darbības mērķis: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un katra indivīda meistarības izaugsmi

© Sporta klubs