SKI-BOX balva 2021

 

SKI-BOX BALVU IZCĪŅA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2021

NOLIKUMS

Rezultāti 1.posms

Rezultāti 2.posms

Rezultāti 3. posms

Rezultāti 4. posms

Kopvērtējums 2021

 

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2021. gadā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2021. gada vasaras garumā sekojošos datumos:

  1. posms: 27. jūlijs (plkst 19.00)
  2. posms: 10. augusts (plkst 19.00)
  3. posms: 14. septembris (plkst 18.00)
  4. posms: 2. oktobrī (plkst.11.00)

Uzvaras laukuma trasē, Uzvaras bulvārī 15. Rīgā

Starta secība tiks noteikta sacensību dienā, par to organizators informē sacensību dalībniekus izvietojot starta kārtību uz ziņojuma dēļa, pie sekretariāta.

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI” sadarbojoties ar Latvijas Skrituļslidošanas federāciju un Sporta skolu „Arkādija”.

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, sporta preču veikals „SKI-BOX”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Eurorisk Latvia, VEN DEN SIA, Rollerblade.

 

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

U7grupa  2014 gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)
U9 grupa 2012. – 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
U11 grupa  2010. – 2011. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
U13 grupa  2008. – 2009. gadā dzimušie (zēni un meitenes)
Jaunieši grupa 2006. – 2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Juniori grupa 2003. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa  2002. – 1982. gadā dzimušie (vīrieši)
P S grupa  2002. – 1982. gadā dzimušās (sievietes)
M V grupa  1981-1972. gadā dzimušie (vīrieši)
M S grupa  1981-1972. gadā dzimušās (sievietes)
50 V+ grupa  1971- gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)
50 S+ grupa  1971- gadā dzimušas un vecākas (sievietes)


Fitnesa grupas sadalījums:
U9 grupa 2012.- 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U11 grupa 2010. – 2011. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U13 grupa 2008. – 2009. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

Jaunieši+ Juniori 2007. – 2003. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV (vīrieši) grupa 2002.- 1982. - FITNESA GRUPA
PS (sievietes) grupa 2002.-1982 - FITNESA GRUPA
MV (vīrieši) grupa 1981. – vecāki FITNESA GRUPA

MS (sievietes) grupa 1981. – vecāki FITNESA GRUPA

6. Programma Distances garumi:

1. Posms

U7 grupa veic 500m distanci, U9 un U11 grupa veic 2x500m apli, U13 veic 6x500m apli, Jaunieši veic 6x500m, Juniori un pārējās grupas veic 10x500m distanci. Fitnesa grupas veic tādas pašas distances kā sporta grupa, izņemot apvienoto Jauniešu un Junioru grupu- 6x 500m distanci. Par pārējo posmu distances garumiem tiks izziņots atsevišķi pirms katra nākamā posma. Sacensību rīkotājs var mainīt distances garumus atkarībā no laika apstākļiem, par to iepriekš informējot sacensību dalībniekus sacensību dienā pirms attiecīgās grupas starta.

7. Sacensību noteikumi

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

- Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild to pārstāvošās skolas, klubi un organizācijas, individuālos dalībniekus – paši sportisti, nepilngadīgos – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

- Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 10 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

8. Vērtēšana

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā tiek vērtēti visi četri posmu rezultāti, Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz 2 posmos. Vienādas punktu summas gadījumā

augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu sacensību seriāla ceturtā posma distancē.

Kopvērtējumā vērtē visu posmu punktu kopsummu.

Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klasē piedalās slidotāji ieteicams ar Fitnesa klases slidām, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm.

Sacensību organizators rekomendē Fitnesa klases 2020. gada sezonas godalgoto vietu ieguvējus startēt Sporta grupas ieskaitē, tādejādi veicinot Fitnesa klases konkurenci.

 

Riteņu maksimālais pieļaujamais lielums mm.

U7- max 84mm, U9,U11- max,90mm, U13- max 100mm, Jaunieši, Juniori- max 110mm, visas pārējās grupas bez ierobežojuma.

Fitness grupas riteņu izmēri.

Bērni U9,U11- max,90mm, U13- max 100mm, Jaunieši, Juniori- max 110mm, pieaugušie un meistaru grupa- max 110mm.

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

 2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

 3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

 4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

 5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

 6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts.

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar nolikumā 8.punktā atbildtošiem kritērijiem, 9.2. Pirmējie sacensību rezultāti var tikt publicēti pasākuma mājaslapā
www.sk-asi.lv ,facebook #sportaklubsasi ,www.skatesports.lv

9.3.Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu Ski Box balvu izcīņas organizētājiem.

9.4.Ski Box balvu izcīņas organizētājiem ir tiesības publicēt Ski Box balvu izcīņas rezultātus drukātā veidā.

9.5. Piesakoties Ski Box balvu izcīņai dalībnieki apliecina, ka neiebilst Ski Box balvu izcīņas laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai Ski Box balvu izcīņas komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Ski Box balvu izcīņa ir publisks pasākums, kurā tiek apstiprināti reportieri, fotogrāfi un operatori.

10. Apbalvošana

Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām- kausiem. Labākajiem sporta grupā dāvanu karte no veikala Ski-Box! Kopvērtējuma apbalvošanas laiks tiks izziņots noslēdzošajā posmā. Informācija tiks publicēta facebook lapā #sportaklubsasi un mājas lapā www.sk- asi.lv

 

11. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv , faceboook lapā #sportaklubsasi. www.skatesports.lv līdz katra posma iepriekšējās dienas plkst. 12.00

Reģistrēšanās sacensību norises vietā nebūs iespējama, lūgums veikt savlaicīgu reģistrēšanos online sistēmā.

Dalībnieki līdz junioru vecuma grupai drīkst pieteikties vecākā vecuma grupā, tādejādi palielinot konkurenci. Dalībniekam par startēšanu vecākā vecuma grupā ir jāinformē sacensību rīkotāji pirms pirmā sacensību posma, jo pēc pirmā sacensību posma vecuma grupas mainīt nebūs iespējams.

 

12. DALĪBNIEKU SARAKSTS

12.1. Reģistrējotes ir jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.

Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

13. Dalības maksa

Ar pieteikšanos internetā:

U7 grupās startējošajiem dalības 5.00 eur

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 5,00 Eur

P, M, 50+ grupās startējošajiem dalības maksa ir 8.00 Eur

Starta numuru saņemšana un dalības maksas(ziedojuma ) veikšana būs pieejama sekretariātā, pirms sacensību starta.

14. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145.

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās: www.sk-asi.lv www.ski-box.lv .www.skatesports.lv

 

IK VIENAM SKATĪTĀJAM, ATBALSTĪTĀJAM VAI DALĪBNIEKA LĪDZBRAUCĒJAM IR JĀBŪT AR DERĪGU COVID19 VAKCĪNAS SAŅEMŠANAS SERTIFIKĀTU VAI JĀUZRĀDA COVID 19 IZSLIMOŠANAS APLIECINOŠS DOKUMENTS, VAI NEGATĪVS TESTS, KURŠ VEIKTS NE VĒLĀK KĀ 48H PIRMS SACENSĪBU SĀKUMA. ORGANIZATORIEM IR TIESĪBAS LŪGT UZRĀDĪT ŠOS DOKUMENTUS.

 

© Sporta klubs