Tarzāna Kauss "ATOMIC balvas izcīņa" sestdien

Tarzāna Kausa 2.posms "ATOMIC balvas izcīņa"

1. Mērķis
Popularizēt kalnu slēpošanu kā labu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Sarīkot svētkus visiem kalnu slēpošanas mazajiem entuziastiem un noskaidrot, kurš ir pats
ātrākais, veiklākais un drosmīgākais uz kalna.

2. Vieta un laiks
Sacensības notiek Siguldā, OC „Sigulda” (Pilsētas trase)
2014.gada 1.martā

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē „Siguldas Piedzīvojumu parks „Tarzāns”” sadarbībā ar sporta klubu
„Pantera” un sporta biedrību „A2”.
Sacensību galvenais tiesnesis – Ivars Ciaguns (tālr. 29252576), tiesnešu kolēģiju nodrošina
sporta klubs “Pantera”.

4. Sacensību disciplīna:
Sestdena, 1.marts, milzu slaloms.

5. Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir atklāta, un var piedalīties visi interesenti, kas apguvuši kalnu slēpošanas
iemaņas un trasi var veikt patstāvīgi.
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās puikas un sievietes atsevišķi (pēc
dzimšanas gadiem):

Grupa: Dzimšanas gads:
D4 S6, V6 2008.g.dz. un jaunāki
D3 S7, V7 2007.
D2 S8, V8 2006.
D1 S9, V9 2005.
D S10, V10 2004.


6. Sacensību programma:

9:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija, numuru saņemšana
11:00 – 11:25 1.trases apskate (1.brauciens)
11:30 Starts 1. braucienam
10 min. pēc 1.brauciena beigām 2. trases apskate (ilgums 20.min.)
5 min. pēc apskates beigām Starts 2. braucienam
15 min. pēc sacensību beigām Apbalvošana

7. Sacensību vērtēšana kalnu slēpošanā:
Milzu slaloms.
Slēpotāji sacenšas vienā trasē. Uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts pēc abu braucienu
uzrādītā mazākā koplaika.

8. Sacensību noteikumi
8.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.
8.2. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK!
8.3. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris,
apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.
8.4. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā.
Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī
netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura
tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi
35 EUR (24.60 LVL) vērtībā.
8.5. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 10 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību
beigām adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā
jāiemaksā 40 EUR (28.11 LVL). Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem
galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša
pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 40 EUR (28.11 LVL)
tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā
iemaksātā nauda 40 EUR (28.11 LVL) netiek atgriezta.
8.6. Sportists var tikt diskvalificēts, ja veic vairāk kā vienu pāragru startu, neapstājas pēc
tiesneša komandas, apbrauc vārtus no nepareizās puses, traucē vai aizskar citus dalībniekus,
neievēro trases lietošanas un sacensību noteikumus.

9. Apbalvošana
9.1. Ar kausiem vai medaļām un diplomiem tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji visās
vecuma grupās.
9.2. Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem.

10. Pieteikumi un sacensību izdevumi
Pieteikumi (izmantojot pieteikuma anketu) par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz
28.februārim plkst. 20:00 pa e-pastu: kristine@tarzans.lv norādot vārdu, uzvārdu,
dzimšanas gadu, dzimumu, klubu / pilsētu un vecuma grupu.
No 24.februāra līdz 28.februārim (plkst. 20:00) iespējams pieteikties arī Siguldas Pilsētas
trasē, inventāra nomas mājiņā.

11. Dalības maksa
Piesakoties iepriekš (līdz 28.02.2014. plkst.20:00) 7 EUR (4.92 LVL). Maksājums skaidrā naudā
reģistrējoties sacensību dienā.
Piesakoties uz vietas sacensību dienā 10 EUR (7.03 LVL) pie reģistrācijas.

© Sporta klubs