Vilciņa kauss 1. posms

 

Vilcina_Plakats.jpg

KALNU SLĒPOŠANAS SACENSĪBAS
Vilciņa kausa 1. kārtas izcīņa

NOLIKUMS

 1. Mērķis
Sarīkot svētkus mazajiem kalnu slēpotājiem. Dot viņiem iespēju gūt pozitīvu sacensību pieredzi.
Popularizēt Siguldas Pilsētas trasi (Olimpiskā centra „Sigulda” kalnu slēpošanas trasi) kā lielisku atpūtas un patīkamu brīvā laika pavadīšanas vietu.

2. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2015.gada 17.janvārī , Siguldā, Siguldas Pilsētas trasē (OC „Sigulda” kalnu slēpošanas trase) – LIELAJĀ KALNĀ.

 • Reģistrācija un numuru saņemšana - plkst. 10.30 - 11.30
 • Trases apskate - plkst. 11.30 - 12.00
 • Starts 1.trasē - plkst. 12.10
 • Starts 2.trasē - apmēram plkst. 14.00
 • Apbalvošana - apmēram plkst. 16.00

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Biedrība SK Ziemeļpols, sadarbībā ar Siguldas Pilsētas trasi un LSS
Sacensību galvenais tiesnesis – Gints Gasūns (tel. 27701606), tiesnešu kolēģiju nodrošina sacensību organizatori.

4. Sacensību dalībnieki
Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti vecumā no 2005.gadā dzimušie un jaunāki, kuri apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.
Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

 • 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
 • 2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
 • 2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
 • 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
 • 2009.gadā dzimuši un jaunāki ( zēni un meitenes atsevišķi)

 5. Sacensību disciplīnas: 

Programmā:

 • 1.trasemilzu slaloms
 • 2. trase milzu slaloms

Sacensību trases pielāgotas attiecīgam bērnu vecuma posmam.

6. Sacensību vērtēšana
Uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts pēc divu trašu uzrādītā mazākā koplaika.
Sacensību rezultāts tiks ieskaitīts arī LSS Vilciņa kausa 2015 sezonas kopvērtējumā.

7. Sacensību noteikumi
7.1. Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.
7.2. Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.
7.3. Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK!
7.4. Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.
7.5. Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi EUR 35,00 vērtībā.
7.6. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā EUR 50,00. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda EUR 50,00 tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda EUR 50,00 netiek atgriezta.

8. Apbalvošana
Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem. Pirmo sešu vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām. Pirmie trīs ar veikala FANS balvām. Kā arī būs veicināšanas balvas!

9. Pieteikumi un sacensību izdevumi
Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz piektdienai16.janvārim plkst. 20:00 pa e-pastu: gintsgasuns.fit@inbox.lv, individuāli – ar SMS pa tālr. 27701606, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.
Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija.

10. Dalības maksa
7,00 EUR pie reģistrācijas.
Maksa par pacēlāju saskaņā ar Siguldas Pilsētas trases(OC „Sigulda” trases)tarifu. Sīkāk www.ocs.lv

11. ORGANIZATORISKĀ INFORMĀCIJA SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM UN LĪDZJUTĒJIEM
Pulcēšanās, reģistrācija, numuru saņemšana un apbalvošana - kalna pakājē.
Ja veicot 1.trasi dalībnieku piemeklē neveiksme (DSQ vai DNF), dalībnieks DRĪKST startēt 2.trasē, noslēgumā saņemot mierinājuma balvu un diplomu „par piedalīšanos”.

Sacensību galvenais tiesnesis Gints Gasūns, tālr. 27701606
Nolikumu izstrādāja Gints Gasūns,  biedrība SK Ziemeļpols, tālr. 27701606

© Sporta klubs