Par mums

ASI Darbības mērķis: iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus aktīvās sporta nodarbībās, kas vērstas uz veselības veicināšanu, slimību profilaksi, sporta masveidību un katra indivīda meistarības izaugsmi

Plāns

Aktuālā informācija par treniņu un sacensības norises laikiem un vietu.
Plāns

Jaunumi

03 Sep