SKI-BOX balvas izcīņa 2024

SKI-BOX BALVU IZCĪŅA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2024

NOLIKUMSRezultāti 1. posms- 

Rezultāti 2. posms- 

Rezultāti 3. posms- 

Rezultāti 4. posms- 

Kopvērtējums 2024

Reģistrācija 1. posms ir atvērta

 

Bildes no sacensībām apskatāmas FB@sportaklubsasi


 

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2024. gadā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2024. gada  vasaras garumā sekojošos datumos:

1. posms: 11. jūnijs (starta laiks 19.00)  Uzvaras parka trase

2.posms: 13. augusts (starta laiks 20.00)  Mežaparks

3. posms: 10. septembris  (starta laiks 20.00) Mežaparks

4. posms: 12. oktobris (starta laiks 12.00) Uzvaras parka trase + apbalvošana

  Starta secība tiks noteikta sacensību dienā, par  to organizators informē sacensību dalībniekus izvietojot starta kārtību uz ziņojuma dēļa, pie sekretariāta. 

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI”

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, sporta preču veikals „SKI-BOX”,  Eurorisk Latvia,  VEN DEN SIA,  LSSF,  Rollerblade, maiznīca “FLORA”, Akropole Kino.

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci.

 Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var  tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

Dalībniekam nav tiesību mainīt savu grupu pēc pirmā posma sacensībām. Ja sportists veic grupas maiņu, kopvērtējums netiek vērtēts.

 U7grupa           2017 gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)

U9 grupa           2016. – 2015. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U11 grupa         2014. – 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Jaunieši  grupa 2012. – 2010. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Juniori  grupa   2009. – 2007. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa         2006. – 1985. gadā dzimušie (vīrieši)

P S grupa         2006. – 1985. gadā dzimušās (sievietes)

M V grupa        1984-1975. gadā dzimušie (vīrieši)

M S grupa        1984-1975. gadā dzimušās (sievietes)

50 V+ grupa     1974- gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)

50 S+ grupa     1974- gadā dzimušas un vecākas (sievietes)

Fitnesa grupas sadalījums:

U9 grupa   2016.- 2015. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U11 grupa 2014. – 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

Jaunieši+ Juniori  grupa 2012.- 2007. gadā dzimuši (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV (vīrieši) grupa 2006.- 1985. - FITNESA GRUPA

PS (sievietes) grupa 2006.-1985 - FITNESA GRUPA

MV (vīrieši) grupa 1984. – 1975.   FITNESA GRUPA

MS (sievietes) grupa 1984. – un vecākas   FITNESA GRUPA

MV (vīrieši) grupa 1974. – un vecāki   FITNESA GRUPA

 

 

 

 6. Programma

Distances garumi:

Distances Mežaparka posmos pa grupām:

U7- 750m. viens lielais aplis

U9- 1500m. divi lielie apļi

U11- 3000m. četri lielie apļi

Jaunieši un visas atlikušās grupas grupas 10.500m- 14 lielie apļi

Fitness:

U9- 750m.  viens lielais aplis

U11-1500m. divi lielie apļi

Jaunieši un visas atlikušās grupas 3000m- četri lielie apļi

Distances Uzvaras parka posmos pa grupām:

U7- 600m  sprints, divi maize apļi. Visām pārējām grupām 1 jūdzes sprints- divi lielie apļi-1600m.  Starti tiks dalīti pa grupām un vecumiem. Starta secība tiks izlikta sacensību dienā pie ziņojuma dēļa. Starta secība visos posmos no jaunākajām grupām uz vecākajām.

7. Sacensību noteikumi

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild to pārstāvošās skolas, klubi un organizācijas, individuālos dalībniekus – paši sportisti, nepilngadīgos – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

- Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 10 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

8. Vērtēšana

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā tiek vērtēti trīs posmu rezultāti. Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz 2 posmos. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu sacensību seriāla 4. posma distancē.

Kopvērtējumā trīs  labāko  posmu punktu kopsummu.

Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klasē piedalās slidotāji ieteicams ar Fitnesa klases slidām, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm. Fitnesa slidotājiem (Pieaugušo un Meistaru  grupās) ar cieto un zemo vai pusaugsto sporta slidzābaku maksimālais riteņu diametrs tiek noteikts 110mm.

 Sacensību organizators rekomendē Fitnesa klases  2023. gada sezonas godalgoto vietu ieguvējus startēt Sporta grupas ieskaitē, tādejādi veicinot Fitnesa klases konkurenci.

       Riteņu maksimālais pieļaujamais lielums mm.

 U7- max 84mm, U9,U11- max,90mm, , Jaunieši 100mm, Juniori- max 110mm, visas pārējās grupas bez ierobežojuma.

Fitness grupas riteņu izmēri.

Bērni U9,U11- max,90mm, Jaunieši -100mm.  Juniori- max 110mm, pieaugušie un meistaru grupa- max 110mm.

 

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

 2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

 3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

 4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

 5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

 6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts

 

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar nolikumā 8.punktā atbilstošiem kritērijiem,

9.2. Pirmējie sacensību rezultāti var tikt publicēti pasākuma mājaslapā

www.sk-asi.lv ,facebook @sportaklubsasi ,www.skatesports.lv

9.3.Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu  Ski Box balvu izcīņas organizētājiem.

9.4.Ski Box balvu izcīņas organizētājiem ir tiesības publicēt  Ski Box balvu izcīņas rezultātus drukātā veidā.

9.5. Piesakoties  Ski Box balvu izcīņai dalībnieki apliecina, ka neiebilst Ski Box balvu izcīņas laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai Ski Box balvu izcīņas komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Ski Box balvu izcīņa ir publisks pasākums, kurā tiek apstiprināti reportieri, fotogrāfi un operatori.

 

 10. Apbalvošana

Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. Labākajiem sporta grupā dāvanu karte no veikala Ski-Box!.Kopvērtējuma apbalvošanas laiks Informācija tiks publicēta facebook lapā #sportaklubsasi un mājas lapā www.sk-asi.lv

 

11. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv , faceboook lapā #sportaklubsasi. www.skatesports.lv tiek slēgta 24h pirms sacensību starta.

Numuru izņemšana ne vēlāk kā 30 min pirms savas grupas starta. Numuri tiks izsniegti klubu treneriem vai trenera pārstāvētai personai. Numuri tiks sadalīti pa klubiem un numuru izdali sava kluba sportistiem nodrošina kluba treneris vai kluba pārstāvis. Treneris vai kluba pārstāvis veic samaksu par visiem sava kluba sportistiem sacensību reģistrācijā. Ja kāds no pieteiktajiem sportistiem nestartē, starta maksa netiek piemērota. Sportistiem, kuri startē bez kāda sporta kluba piederības, numuru individuāli izņem sacensību reģistrācijā. Numuri klubiem/treneriem un individuālajiem sportistiem tiek saņemti sacensību dienā, sacensību norises vietā- reģistrācijā.

!!!Sacensību dalībnieku reģistrācija uz vietas nebūs iespējama!!!!

Dalībnieki līdz junioru vecuma grupai drīkst pieteikties vecākā vecuma grupā, tādejādi palielinot konkurenci. Dalībniekam par startēšanu vecākā vecuma grupā ir jāinformē sacensību rīkotāji pirms pirmā sacensību posma, jo pēc pirmā sacensību posma vecuma grupas mainīt nebūs iespējams.

 

12. DALĪBNIEKU SARAKSTS

12.1. Reģistrējoties ir jānorāda  dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.

Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

 

13. Dalības maksa

Ar iepriekšēju pieteikšanos internetā:

U7  grupās startējošajiem dalības 5.00 eur

U9, U11,  Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur

P, M, 50+ grupās startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur

14. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam  pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam  pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145.

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās: www.sk-asi.lv  www.ski-box.lv .www.skatesports.lv

© Sporta klubs