Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 10 kilometru distancē Uzvaras parks

Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 10 km.  distancē

2021. gada 9.oktobris.


Reģistrācija

Rezultāti

SACENSĪBU NOLIKUMS

Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 10 km. distancē Uzvaras parka distanču slēpošanas un skrituļslidošanas trasē. Uzvaras bulvāris 15. Rīga

Sacensības notiek bez skatītājiem. Bērnu pavadošajai personai ir jābūt un jāuzrāda vakcinācijas  pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Mērķis:

 • Veicināt skrituļslidošanas kā sporta veida atpazīstamību;
 • Veicināt skrituļslidošanu kā tautas sporta un brīvā laika pavadīšanas veidu;
 • Noskaidrot Latvijas ātrākos skrituļslidotājus vecuma grupās;
 • Nodrošināt sportistiem sacensību pieredzi visās vecuma grupās.

Sacensību organizators:

Biedrība “Latvijas Skrituļslidošanas federācija”, (LSSF) Reģ.nr.40008137144, Adrese: Jaunciema 6.šķērslīnija 2b, Rīga, LV-1023, kontakttālr.29444829

Sacensību galvenais tiesnesis – Andris Krauja,  tālr.29469228

Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības noteikumu izpildi – Dainis Krauja tel. num 26192145

Starta secība / Starta laiki:

-Iesildīšanās Fitness klases dalībniekiem

 Sacensību starts plkst.11.00

11.00  Fitness / tautas klases dalībnieki

-Iesildīšanās Sporta klases dalībniekiem

+/-12:00 Sporta grupas dalībnieki visām zemāk norādītajām vecuma grupām sadalot 10 km distances startus divos braucienos. Pirmais starts visas grupas sievietes, otrais starts visas grupas vīrieši.

Distances:

3 km distance (3 apļi) – Fitness / tautas klase bez vecuma un slidu riteņu diametra izmēru ierobežojuma

10 km distance (10 apļi) – Sporta klase, Latvijas čempionāts

Reģistrācija: www.skatesports.lv; www.sk-asi.lv

Reģistrācija iespējama tikai elektroniskā veidā, kas tiek slēgta  24 h pirms sacensību sākuma!

Sacensību vietā reģistrācija nebūs iespējama!

Numuru izņemšana sākot no plkst.10:00. Saņemot starta numurus, lūgums nedrūzmēties pie sekretariāta telts.

Numuru izņemšanas sektorā drīkst atrasties tikai sacensību dalībnieki.

Dalības maksa Fitnesa klasei 3 eur, Sporta klasei 5 eur samaksājama pie numuru saņemšanas.

 

Vecuma grupas Latvijas čempionāta 10 km distancei

 

Vecuma grupas sievietēm un vīriešiem

Max riteņu diametrs

2009. - 2010. gadā dzimušie (11-12) Jaunieši B

90 mm

2007. - 2008. gadā dzimušie (13-14) Jaunieši A

100 mm

2005. - 2006. gadā dzimušie (15-16) Juniori B

Bez ierobežojuma

2003. - 2004. gadā dzimušie (17-18) Juniori A

Bez ierobežojuma

1987. - 2002. gadā dzimušie (19-34) Elite

Bez ierobežojuma

1982. - 1986. gadā dzimušie (35-39) U40

Bez ierobežojuma

1972. - 1981. gadā dzimušie (40-49) U50

Bez ierobežojuma

1962. - 1971. gadā dzimušie (50-59) U60

Bez ierobežojuma

1961. gadā dzimušie un vecāki 60+

Bez ierobežojuma

 

 

Tehniskie noteikumi:

Vecuma grupa iestājas attiecīgajā gadā dzimušajiem līdz tā gada 31.decembrim!

Bērniem līdz 13 gadu vecumam (Jaunieši B), riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 90 mm

Bērniem no 14 līdz 15 gadu vecumam (Jaunieši A), riteņu diametrs sacensībās nedrīkst pārsniegt 100 mm
Sākot no Junioru vecuma grupas atļautais riteņu diametrs ir līdz 125mm.

 

Sacensību laikā trasē drīkst atrasties tikai sacensību dalībnieki, kuri veic distanci. Iesildīšanās citu sportistu distances veikšanas laikā nav atļauta. Iesildīšanās tiks atļauta pirms Fitness klases startiem un pirms sporta grupu startiem. Sporta grupai iesildīšanās laiks tiks atvēlēts 20 minūtes, pēc pēdējā Fitness klases slidotāja finiša. Fitness klases sportistiem iesildīšanās laiks tiek noteikts līdz plkst.10.55.

Sportistiem, kuri neievēros iesildīšanās noteikumus, var tikt piemērota diskvalifikācija. 

 

 

 

Apbalvošanas ceremonija:

Ar Latvijas čempionāta medaļām tiek apbalvotas pirmās 3 vietas atsevišķi pa vecuma grupām un dzimumiem. Ar kausiem tiek apbalvoti absolūtie uzvarētāji sievietēm un vīriešiem.

Tautas klases dalībniekiem loterijā piedalās starta numurs. Tiek izlozēti 15 numuri.

 

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Aizsargķiveres obligātas, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 • Piedaloties sacensībās ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 • Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 •  Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērota diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks, pēc kā tiek aprēķināta attiecīgā sacensību ranga vieta.
 • Ikviens sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību līdz šķērsojis finiša līniju, drīkst iesniegt rakstisku pretenziju sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc sava finiša laika.
 • Organizatoriem ir tiesības, neparedzētu apstākļu dēļ, pieņemt lēmumus, kas nav atrunāti nolikumā.

 

 

 

LSSF valdes priekšsēdētājs  _________________ A.Krauja

© Sporta klubs