Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 5. kilometru distancē ar individuālu startu.

REĢISTRĀCIJA 

Rezultāti


Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 5. kilometru distancē ar individuālu startu.

2020. gada 1. augusts, plkst.11.00

SACENSĪBU NOLIKUMS

Latvijas skrituļslidošanas čempionāts 5 km.  Distancē ar individuālu startu notiek Uzvaras parka skrituļslidošanas un distanču slēpošanas trasē, Uzvaras bulvārī  15

Mērķis:

 • Veicināt skrituļslidošanas kā sporta veida atpazīstamību;
 • Veicināt ātruma skrituļslidošanas attīstību.
 • Noskaidrot ātrākos skrituļslidotājus vecuma grupās.

Sacensību organizators:

Latvijas skrituļslidošanas federācija sadarbībā ar sporta klubu “ASI”

Starta secība:

 1. Plkst. 11.00 Fitness klases dalībnieki.
 2. 2.    Plkst. 11.30 sporta grupu 5 km. distance visām zemāk norādītajām grupām- sākot no jaunākajām. Starta secību nosaka organizators. Intervāls tiek noteikts 20 sekundes. Ja sportists neierodas uz savu norādīto starta intervāla laiku, tad neatkarīgi no sportista startēšanas brīža, viņa pavadītais laiks trasē tiek summēts ar nokavēto laiku.

 

Distances:

5 km distance- jāveic 5 viena kilometra apļi.

3 km distance (Fitness klase bez vecuma un riteņu izmēra diametra ierobežojuma)

Reģistrācija, informācija par sacensībām un nolikums: www.sk-asi.lv, www.skatesports.lv. Facebook-@sportaklubsasi

Vecuma grupas un riteņu diametri Latvijas čempionāta 5 km.  distancei:

 

Max. rit. diamets

2008.-gadā dzimušie un jaunāki

90mm

2005. – 2007. gadā dzimušie – Jaunieši

100mm

2002. – 2004. gadā dzimušie – Juniori

110mm

1981. – 2001. gadā dzimušie – Elite

Bez ierobežojuma

1971. – 1980. gadā dzimušie – Master 40+

Bez ierobežojuma

1961. – 1970. gadā dzimušie – Master 50+

Bez ierobežojuma

1960. –  gadā dzimušie un vecāki – Master 60+

Bez ierobežojuma

 

Apbalvošanas ceremonija:

Ar Latvijas čempionāta medaļām tiek apbalvotas pirmās 3. vietas atsevišķi pa vecuma grupām un dzimumiem. 1. vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar kausiem. Apbalvošanas ceremonija 20 minūtes pēc pēdējā dalībnieka finiša. Fitnesa grupas braucējiem apbalvošana loterijas kārtībā.

Vispārīgie noteikumi:

 • Organizatori nav atbildīgi par sacensību nolikuma nezināšanu un neievērošanu.
 • Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai.
 • Aizsargķiveres obligātas, ieteicams izmantot ceļu, roku un elkoņu sargus.
 • Piedaloties sacensībās ar neaiztaisītu aizsargķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks diskvalificēts.
 • Piedaloties sacensībās bez ceļu, roku un elkoņu sargiem, katrs sacensību dalībnieks uzņemas pats par sevi atbildību.
 • Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt distances laikā par dalībniekiem, kuri neiekļaujas trases veikšanas noteiktajā limitā.(15 minūtes 3km distancē un 30 minūtes 5 km. distancē.
 • Sacensību organizatori nekādā mērā nav atbildīgi par dalībniekiem, kuri dodas distancē bez reģistrācijas un organizatoru piekrišanas.
 • Piesakoties sacensībām, visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst personas datu apstrādei un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga vai reklāmas aktivitātēm.
 • Sacensību dalībnieki distances veikšanas laikā ar savu darbību nedrīkst ietekmēt citus sacensību dalībniekus un to rezultātus.
 • Sacensību dalībniekiem ir aizliegts draftēt vienam otru un sadarboties (skrituļslidot cita dalībnieka aizvējā).
 • Sacensību laikā trasē var atrasties tikai dalībnieki, kas startē.
 • Par finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā tiek piemērots sods: diskvalifikācija.
 • Atkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks un  attiecīgā vieta.
 • Ja netiek ievēroti sacensību noteikumi organizators un sacensību galvenais tiesnesis lemj par soda laika piešķiršanu, jeb diskvalifikāciju.
 • Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc sava brauciena beigām.
 • Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.
 • Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro šo nolikumu.

 

Dalības maksas reģistrējoties pirms sacensībām www. sk-asi.lv vai www. skatesports.lv mājas lapā

 • Līdz Jauniešu grupai-5 euro, ja reģistrējas uz vietas 7euro
 • Juniori, Elite, Master grupas 7 euro, ja reģistrējas uz vietas 10 euro.
 • Fitness klases braucējiem – 3 euro , ja reģistrējas uz vietas, tad 5 euro.
© Sporta klubs