Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes

 NOLIKUMS

REĢISTRĀCIJA

REZULTĀTI

 

Biedrība „Sporta klubs Asi”

reģ.nr. 40008127165, Jaunciema 6.šķērslīnija 4, Rīga LV-1023


Rīgas atklātā 2019. gada čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu skrituļslidošanā nolikums.


I. Vispārīgie jautājumi

1 Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās 2019.gada Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes skrituļslidošanā (turpmāk – Sacensības).

2.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt sporta veidu attīstību Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidū.  

3.Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 2019.gada Rīgas atklātā čempionāta sportistus skrituļslidošanas sporta veidā. 

4.   Sacensības organizē Sporta klubs „ASI” (turpmāk - Organizators) reģ.nr. 40008127165, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi. Organizatora atbildīgā persona Andris Krauja (mob.tel. 29469228).

 

II. Sacensību norises vieta un laiks

  1. Sacensības notiek  2019.gada 31.augustā.
  2. Sacensības notiek  sporta un aktīvās atpūtas centrā, Uzvaras bulvārī 15, Rīgā.
  3. Sacensību sākums 2019.gada 31.augustā plkst. 11.00.

Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs www.sports.riga.lv, www.sk-asi.lv.  

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši braukšanas iemaņas ar skrituļslidām.

Sacensību dalībnieki tiek vērtēti šādās jauniešu un pieaugušo grupās:

Jaunieši - vīrieši

Jaunietes - sievietes

V* - 1     2013.g.dz. un jaunāki         

S* - 1     2013.g.dz. un jaunākas       

V* - 2     2012.g.dz. un 2011 .g.dz      

S* - 2     2012.g.dz. un 2011 .g.dz      

V* - 3     2010.-2009. .g.dz.

S* - 3     2010.-2009. .g.dz.

V* - 4     2008. - 2005.g.dz.(Jaunieši)

S* - 4     2008. - 2005.g.dz.(Jaunietes)

V* - 5     2004. – 2001.g.dz.(Juniori)

S* - 5     2004. – 2001.g.dz.(Juniores)

V* - 6     2000. - 1978.g.dz.(Elite)

S* - 6     2000. - 1978.g.dz.(Elite)

VM*       1977.g.dz. un vecāki

SM*       1977.g.dz. un vecākas

Fitness V*- bez vecuma ierobežojuma

Fitness S*- bez vecuma ierobežojuma

 


 

V – vīrieši,

*S – sievietes,

*M – meistari,

*E- elite.

 

Fitnesa grupā paralēli savam startam savā grupā drīkst piedalīties (V1, V2,V3 un S1, S2,S3). 

 

Sacensības notiek pēc punktu brauciena noteikumiem, izņemot V1, V2,, S1, S2,  grupas, kā arī fitnesa grupas. Punktu brauciens attiecas uz 21 km distances absolūto vērtējumu atsevišķi vīriešu un sieviešu konkurencē. V4 un S4 grupu slidotājiem ir iespēja piedalīties 21 km distancē, pirms sacensībām piesakoties sekretariātā.

 

Distances garumi:

Jaunieši - vīrieši

Jaunietes - sievietes

V1     1 aplis (0.5 km) 500m aplis     

S1     1 aplis (0.5 km) 500m aplis         

V2     2 apļi (1 km) 500m aplis     

S2     2 apļi (1 km) 500m aplis     

V3     6 apļi (3 km) 500m aplis     

S3     6 aplis (3 km) 500m aplis     

V4     6 apļi (3 km) 500m aplis     

S4     6 apļi (3 km) 500m aplis     

V5     21aplis (21 km) 1km aplis

S5     21 aplis (21km) 1km aplis

V6     21 aplis (21 km) 1km aplis

S6     21 aplis (21 km) 1km aplis

VM    21 aplis (21 km) 1km aplis

SM    21 aplis (21 km) 1km aplis

Fitness V*-  5 apļi (5 km) 1km aplis

Fitness S*-  5 apļi (5 km) 1km aplis

 
Punktu braucienā  V3,V4, S3,S4 starpfiniši būs 2. un 4. aplī.V4, S4 V5, VE, S5, SE starpfiniši būs 5., 10. un 15. aplī. Tiks piešķirti 1.vietai-5 punkti, 2.- 3 punkti, 3.-2 punkti. Finišā punktu skaits dubultojas.
 
Programma - starta laiki:

Plkst.

Apļu skaits

Grupas

11.00

1 aplis (0.5 km)

S1 un V1

11.15

2 apļi (1 km)

S2 un V2

11.30

6 apļi (3 km)

S3 un V3

11.50

6 apļi (3 km)

S4 un V4

12.10

5 apļi (5 km)

Fitness V un Fit.S

12.30

21 aplis (21 km)

V5,S5,VE,SE,VM,SM


Papildus informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa e-pastu akrauja@inbox.lv, dainis.krauja@gmail.com.

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām


Sacensībām var pieteikties līdz 2019.gada 30.augusta plkst.12.00 interneta vietnē www.sk-asi.lv. www.motum.lv www.infoski.lv

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa un veicamā distance, kā arī pārstāvētais klubs vai komanda

Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu

Nepilngadīga sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām jāapliecina ar ārsta izziņu vai vecāku parakstu pieteikumā.

Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

Sacensību izdevumus, kas saistīti ar sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija. Dalībnieki, kuri startēs divās distancēs reģistrējas divas reizes un veic apmaksu par katru startu atsevišķi

Dalības maksa vecuma grupās: V1 līdz V3 un S1 līdz S3 dalības maksa 2 euro, visām pārējām grupām 5 euro. Tiem dalībniekiem, kuri pieteiksies Sacensību dienā, bez iepriekšējas pietiekšanās, dalības maksa dubultojas. Dalības maksa paredzēta balvu un tehnisko izmaksu segšanai

Dalības maksas jāveic, norēķinoties skaidrā naudā sacensību dienā sekretariātā vai  komandas dalības maksu iespējams apmaksāt “Sporta kluba ASI” bankas kontā, iepriekš uz e-pastu akrauja@inbox.lv nosūtot rēķina pieprasījumu.

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 

1. – 3.vietu ieguvēji grupās V1, V2, V3 S1, S2, S3 tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem un organizatoru sarūpētām medaļām

1. – 3.vietu ieguvēji grupās V4, S4 tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem, jaunatnes meistarsacīkšu medaļām.

1. – 3.vietas ieguvēji grupās V5, S5, VE, SE, VM, SM un MS, tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes diplomiem, čempionāta medaļām.

Fitnesa klases slidotājiem apbalvošana būs pēc pēdējo dalībnieku finiša, balvas tiks pasniegtas izlozes veidā© Sporta klubs