Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistersacīkstes skrituļslidošanā 2021.


Pieteikšanās sacensībām:

Spiest šeit

Rezultāti

 

 

NOLIKUMS

2021. gada Rīgas pilsētas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu nolikums

 

 

 Vispārīgie jautājumi

 

1.     Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās 2021.gada Rīgas pilsētas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes skrituļslidošanā (turpmāk – Sacensības).

 

2.     Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt sporta veidu attīstību Rīgas pilsētas iedzīvotāju vidū. 

 

3.     Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos 2021.gada Rīgas pieaugušo un jauniešu grupas sportistus skrituļslidošanas sporta veidā.

 

4.     Sacensības organizē Sporta klubs „ASI” (turpmāk - Organizators) reģ.nr. 40008127165, Organizatora atbildīgā persona Andris Krauja (mob.tel. 29469228).

 

 Sacensību norises vieta un laiks

 

5.         Sacensības notiek  2021.gada 4. septembrī.

 

6.         Sacensības notiek  sporta un aktīvās atpūtas centrā, Uzvaras bulvārī 15, Rīgā.

 

7.        Sacensību sākums 2021.gada 4. septembrī plkst. 11.00.

 

8. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs www.sk-asi.lv, www.skatesports.lv

 

 Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

 

9.   Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši braukšanas iemaņas ar skrituļslidām.

 

10.   Sacensību dalībnieki tiek vērtēti šādās pieaugušo un jauniešu grupās:

 

Jaunieši - vīrieši

Jaunietes - sievietes

V* - 1     2008. – 2010.g.dz.

S* - 1     2008. – 2010.g.dz.

V* - 2     2006. – 2007.g.dz

S* - 2     2006. – 2007.g.dz

V* - 3     2005.g.dz un vecāki

S* - 3    2005.g.dz un vecākas

*S – sievietes,

 

Papildus Rīgas atklātajam čempionātam un jaunatnes meistarsacīkstēm tiek pievienotas sekojošas vecuma grupas, kuras netiks ieskaitītas čempionāta ieskaitē. Ja kāds sportists no grupām V4,S4 vēlas startēt 10 km. sacensībās, tad par to ir jāinformē reģistrācija un jāveic apmaksa par papildus startu.

Jaunieši - vīrieši

Jaunietes - sievietes

V* - 4     2011. – 2013.g.dz.

S* - 4     2011. – 2013.g.dz.

V* - 5     2014. g.dz un jaunāki

S* - 5     2014. g.dz un jaunākas

V* - 6     1972.g.dz un vecāki

V* - 6     1972.g.dz un vecākas

Fitness -Vīrieši

Fitness- Sievietes

  

11.   Distances garumi:

Jaunieši - vīrieši

Jaunietes - sievietes

V1    10 apļi 10x1000m     

S1     10 apļi 10x1000m         

V2    10 apļi 10x1000m     

S2     10 apļi 10x1000m     

V3   21 aplis 21x1000m

S3     21 aplis 21x1000m

V4  4 apļi 4x500m

S4  4 apļi 4x500m

V5  2 apļi 2x500m

S5  2 apļi 2x500m

V6 21 aplis 21x1000m

S6 21 aplis 21x1000m

Fitness Vīrieši- 3 apļi 3x1000m

Fitness Sievietes - 3 apļi 3x1000m

 

12.   Programma - starta laiki:

 

Sacensību starts plkst.11.00. Pirmie startē mazāko grupu dalībnieki. Pārējā starta secība tiks izvietota pie sekretariāta.

 

12. Papildus informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa e-pastu         

    akrauja@inbox.lv, dainis.krauja@gmail.com.

 

 Dalībnieku pieteikšana Sacensībām

 

 13.   Sacensībām var pieteikties līdz 2021.gada 3.septembra plkst. 11.00 interneta vietnē www.sk-asi.lv vai www.skatesports.lv

 

14.  Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa un veicamā distance, kā arī pārstāvētais klubs vai komanda.

 

15. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.

 

16.          Nepilngadīga sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām jāapliecina ar ārsta izziņu vai vecāku parakstu pieteikumā.

 

17.          Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

 

18.               Sacensību izdevumus, kas saistīti ar sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.

 

19.          Dalības maksa vecuma grupās: Dalības maksa visām grupām 5 euro. Tiem dalībniekiem, kuri pieteiksies sacensību dienā, bez iepriekšējas pietiekšanās, dalības maksa dubultojas. Dalības maksa paredzēta balvu un tehnisko izmaksu daļējai segšanai. Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņu grupām dalības maksai tiek piemērota 25% atlaide.

 

20.          Dalības maksas jāveic, norēķinoties skaidrā naudā sacensību dienā sekretariātā.

 

 Sacensību uzvarētāju apbalvošana

 

21.       1. – 3.vietu ieguvēji grupās V1,V2, S1 un S2, tiek apbalvoti ar organizatora sarūpētām dāvanām un Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta medaļām. V3 un S3 grupas tiek apbalvotas ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta medaļām, balvām un organizatora sarūpētām balvām. Absolūto sieviešu un vīriešu grupas uzvarētājus apbalvo ar kausiem.

 

 

 

Sacensību organizators                                                                                A.Krauja

 

© Sporta klubs