SKI-BOX balva 2020

 


SKI-BOX BALVU IZCĪŅA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2020

NOLIKUMSReģistrācija

Rezultāti:

1.posms

2.posms

3.posms

4.posms

Kopvērtējums 

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2020. gadā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2020. gada  vasaras garumā sekojošos datumos:

1. posms: 30. jūnijs;

2. posms: 21. jūlijs;

3. posms: 11. augusts;

4. posms: 8. septembris;

Plkst.19.00-21.00 Uzvaras laukuma trasē, Uzvaras bulvārī 15. Rīgā

 Starta secība tiks noteikta sacensību dienā, par  to organizators informē sacensību dalībniekus izvietojot starta kārtību uz ziņojuma dēļa, pie sekretariāta. 

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI” sadarbojoties ar  Latvijas Skrituļslidošanas federāciju un  Sporta skolu „Arkādija”.

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, sporta preču veikals „SKI-BOX”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,  Eurorisk Latvia,  VEN DEN SIA,  Infoski.lv,  Rollerblade.

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var  tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

 

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

 U7grupa           2013 gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)

U9 grupa           2011. – 2012. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U11 grupa         2009. – 2010. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U13 grupa         2007. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Jaunieši  grupa 2005. – 2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Juniori  grupa   2002. – 2004. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa         2001. – 1981. gadā dzimušie (vīrieši)

P S grupa         2001. – 1981. gadā dzimušās (sievietes)

M V grupa        1980-1971. gadā dzimušie (vīrieši)

M S grupa        1980-1971. gadā dzimušās (sievietes)

50 V+ grupa     1970- gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)

50 S+ grupa     1970- gadā dzimušas un vecākas (sievietes)

Fitnesa grupas sadalījums:

U9 grupa   2011.- 2012. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U11 grupa 2009. – 2010. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U13 grupa  2007. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

 Jaunieši+ Juniori  2006. – 2002. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV (vīrieši) grupa 2001.- 1981. - FITNESA GRUPA

PS (sievietes) grupa 2001.-1981 - FITNESA GRUPA

MV (vīrieši) grupa 1980. –  vecāki  FITNESA GRUPA

MS (sievietes) grupa 1980. – vecāki   FITNESA GRUPA

 

 

 6. Programma

Distances garumi:

1.     Posms

U7 un  U9 grupas  veic 2x250m apļus. Sākot ar U11 visām grupām 1km sprints(2x500m aplis)

2.     Posms

 U7 un U9 grupas veic 750m distanci. (250m+500m aplis.) U11 grupa veic 3x1km, U13 grupa veic 5x1km. Sākot ar Jauniešiem visiem 10km distance (10x 1km aplis.)

3.Posms

U7 un  U9 grupas  veic 2x250m apļus. Sākot ar U11 visām grupām 1km sprints(2x500m aplis)

4.Posms

U7 un U9 grupas veic 750m distanci. (250m+500m aplis.) U11 grupa veic 3x1km, U13 grupa veic 5x1km. Sākot ar Jauniešiem visiem 10km. distance (10x 1km aplis.) 

 

7. Sacensību noteikumi

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild to pārstāvošās skolas, klubi un organizācijas, individuālos dalībniekus – paši sportisti, nepilngadīgos – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

- Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 10 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

 

8. Vērtēšana

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā tiek vērtēti visi četri posmu rezultāti, Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz 2 posmos. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu sacensību seriāla ceturtā posma distancē.

Kopvērtējumā vērtē visu posmu punktu kopsummu.

Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klasē piedalās slidotāji ieteicams ar Fitnesa klases slidām, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm. Fitnesa slidotājiem (Pieaugušo un Meistaru  grupās) ar cieto un zemo vai pusaugsto sporta slidzābaku maksimālais riteņu diametrs tiek noteikts 110mm.

 Sacensību organizators rekomendē Fitnesa klases  2019. gada sezonas godalgoto vietu ieguvējus startēt Sporta grupas ieskaitē, tādejādi veicinot Fitnesa klases konkurenci.

       Riteņu maksimālais pieļaujamais lielums mm.

 U7- max 84mm, U9,U11- max,90mm, U13- max 100mm, Jaunieši, Juniori- max 110mm, visas pārējās grupas bez ierobežojuma.

Fitness grupas riteņu izmēri.

Bērni U9,U11- max,90mm, U13- max 100mm, Jaunieši, Juniori- max 110mm, pieaugušie un meistaru grupa- max 110mm.

 

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

 2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

 3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

 4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

 5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

 6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts

 

 

 

 

 

 

 9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar nolikumā 8.punktā atbildtošiem kritērijiem,

9.2. Pirmējie sacensību rezultāti var tikt publicēti pasākuma mājaslapā

www.sk-asi.lv ,facebook #sportaklubsasi ,www.skatesports.lv

9.3.Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu  Ski Box balvu izcīņas organizētājiem.

9.4.Ski Box balvu izcīņas organizētājiem ir tiesības publicēt  Ski Box balvu izcīņas rezultātus drukātā veidā.

9.5. Piesakoties  Ski Box balvu izcīņai dalībnieki apliecina, ka neiebilst Ski Box balvu izcīņas laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai Ski Box balvu izcīņas komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Ski Box balvu izcīņa ir publisks pasākums, kurā tiek apstiprināti reportieri, fotogrāfi un operatori.

 

 10. Apbalvošana

Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. Labākajiem sporta grupā dāvanu karte no veikala Ski-Box! Kopvērtējuma apbalvošanas laiks ir noteikts 10.10.2020 Uzvaras parkā trasē, sliktu laikapstākļu gadījumā, vieta, laiks var mainīties. Informācija tiks publicēta facebook lapā #sportaklubsasi un mājas lapā www.sk-asi.lv

 

11. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv , faceboook lapā #sportaklubsasi. www.skatesports.lv  līdz katra mēneša sacensību posma pirmdienai plkst. 12.00

Reģistrēšanās sacensību norises vietā ne vēlāk kā 30 min. pirms sava starta! Reģistrācija sāksies no plkst.18:00!

Dalībnieki līdz junioru vecuma grupai drīkst pieteikties vecākā vecuma grupā, tādejādi palielinot konkurenci. Dalībniekam par startēšanu vecākā vecuma grupā ir jāinformē sacensību rīkotāji pirms pirmā sacensību posma, jo pēc pirmā sacensību posma vecuma grupas mainīt nebūs iespējams.

 

 

12. DALĪBNIEKU SARAKSTS

12.1. Reģistrējotes ir jānorāda  dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.

Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

 

13. Dalības maksa

Ar iepriekšēju pieteikšanos internetā:

U7  grupās startējošajiem dalības 4.00 eur (Online)

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 5,00 Eur (Online).

P, M, 50+ grupās startējošajiem dalības maksa ir 7.00 Eur (Online).

Piesakoties uz vietas, dalības maksa:

U7, grupai startējošajiem dalības maksa ir 7,00 Eur  (reģistrējoties uz vietas).

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur (reģistrējoties uz vietas).

P, M, 50+  grupās startējošajiem dalības maksa ir 10 Eur (reģistrējoties uz vietas).

Reģistrējoties gan Online, gan uz vietas norēķināšanās ziedojums  par dalību sacensībās . Maksājums veicams skaidrā naudā sekretariātā.

14. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam  pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam  pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145.

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās: www.sk-asi.lv  www.ski-box.lv .www.skatesports.lv

 

 

 

 

© Sporta klubs