SKI-BOX balva 2022 apvalvošana+sprints

Reģistācija

Rezultāti


SKI-BOX BALVU IZCĪŅA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2022/noslēgums+sprints

NOLIKUMS+ pielikums nr.1

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2022. gadā.

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2022. gada  vasaras garumā sekojošos datumos:

1. posms: 21. jūnijs (starta laiks 20.00)  Mežaparks

2. posms: 19. jūlijs (starta laiks 19.00) Uzvaras Parks

3. posms: 09. augusts  (starta laiks 20.00) Mežaparks

4. posms: 13. septembris (starta laiks 19.30) Mežaparks

5. posms/noslēgums 01.oktobris (starta laiks plkst.11.00 ) Mežaparks

Uzvaras laukuma trasē, Uzvaras bulvārī 15. Rīgā un Mežaparka lielajā estrādē.

 Starta secība tiks noteikta sacensību dienā, par  to organizators informē sacensību dalībniekus izvietojot starta kārtību uz ziņojuma dēļa, pie sekretariāta. 

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI”

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, sporta preču veikals „SKI-BOX”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,  Eurorisk Latvia,  VEN DEN SIA,  Infoski.lv,  Rollerblade.

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad sportistam var  tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

Dalībniekam nav tiesību mainīt savu grupu pēc pirmā posma sacensībām. Ja sportists veic grupas maiņu, kopvērtējums netiek vērtēts.

 U7grupa           2015 gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)

U9 grupa           2014. – 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U11 grupa         2012. – 2011. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Jaunieši  grupa 2010. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

Juniori  grupa   2007. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa         2004. – 1983. gadā dzimušie (vīrieši)

P S grupa         2004. – 1983. gadā dzimušās (sievietes)

M V grupa        1982-1973. gadā dzimušie (vīrieši)

M S grupa        1982-1973. gadā dzimušās (sievietes)

50 V+ grupa     1972- gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)

50 S+ grupa     1972- gadā dzimušas un vecākas (sievietes)

Fitnesa grupas sadalījums:

U9 grupa   2014.- 2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U11 grupa 2012. – 2011. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

Jaunieši  grupa 2010.- 2008. gadā dzimuši (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

 Juniori  2007. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV (vīrieši) grupa 2004.- 1983. - FITNESA GRUPA

PS (sievietes) grupa 2004.-1983 - FITNESA GRUPA

MV (vīrieši) grupa 1982. – 1973.   FITNESA GRUPA

MS (sievietes) grupa 1982. – 1973    FITNESA GRUPA

MV (vīrieši) grupa 1972. – un vecāki   FITNESA GRUPA

MS (sievietes) grupa 1972. – un vecākas   FITNESA GRUPA

 6. Programma

Distances garumi:

Distances visos posmos pa grupām:

U7- 500m.

U9- 1000m.

U11- 3000m.

Jaunieši un visas atlikušās grupas grupas 10.km

Fitness:

U9- 500m.

U11-1000m.

Jaunieši un visas atlikušās grupas 3000m.

5. posma 200m. sprinta distances garumus skatīt Nolikuma Pielikums Nr.1

 

7. Sacensību noteikumi

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild to pārstāvošās skolas, klubi un organizācijas, individuālos dalībniekus – paši sportisti, nepilngadīgos – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

- Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 10 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

8. Vērtēšana

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā tiek vērtēti trīs posmu rezultāti, Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz 2 posmos. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu sacensību seriāla ceturtā posma distancē. Sacensību 5. posma 200 metru sprinta sacensību rezultāts netiek ieskaitīts sezonas kopvērtējuma aprēķinā

Fitnesa (Pieaugušo un Meistaru) klasē piedalās slidotāji ieteicams ar Fitnesa klases slidām, ar ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm. Fitnesa slidotājiem (Pieaugušo un Meistaru  grupās) ar cieto un zemo vai pusaugsto sporta slidzābaku maksimālais riteņu diametrs tiek noteikts 110mm.

 Sacensību organizators rekomendē Fitnesa klases  2021. gada sezonas godalgoto vietu ieguvējus startēt Sporta grupas ieskaitē, tādejādi veicinot Fitnesa klases konkurenci.

       Riteņu maksimālais pieļaujamais lielums mm.

 U7- max 84mm, U9,U11- max,90mm, , Jaunieši 100mm, Juniori- max 110mm, visas pārējās grupas bez ierobežojuma.

Fitness grupas riteņu izmēri.

Bērni U9,U11- max,90mm, Jaunieši -100mm.  Juniori- max 110mm, pieaugušie un meistaru grupa- max 110mm.

 

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

 2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

 3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

 4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

 5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

 6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts

 

9. REZULTĀTU APKOPOŠANA UN PUBLICĒŠANA

9.1. Sacensību rezultāti tiek apkopoti saskaņā ar nolikumā 8.punktā atbilstošiem kritērijiem,

9.2. Pirmējie sacensību rezultāti var tikt publicēti pasākuma mājaslapā

www.sk-asi.lv ,facebook #sportaklubsasi ,www.skatesports.lv

9.3.Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu  Ski Box balvu izcīņas organizētājiem.

9.4.Ski Box balvu izcīņas organizētājiem ir tiesības publicēt  Ski Box balvu izcīņas rezultātus drukātā veidā.

9.5. Piesakoties  Ski Box balvu izcīņai dalībnieki apliecina, ka neiebilst Ski Box balvu izcīņas laikā uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai Ski Box balvu izcīņas komunikācijā, kā arī mārketinga un reklāmas aktivitātēm pēc pasākuma. Ski Box balvu izcīņa ir publisks pasākums, kurā tiek apstiprināti reportieri, fotogrāfi un operatori.

 

 10. Apbalvošana

Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. Labākajiem sporta grupā dāvanu karte no veikala Ski-Box! Kopvērtējuma apbalvošanas laiks ir noteikts 01.10.2022 Mežaparka lielajā estrādē, sliktu laikapstākļu gadījumā, vieta, laiks var mainīties. Informācija tiks publicēta facebook lapā #sportaklubsasi un mājas lapā www.sk-asi.lv

 

11. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv , faceboook lapā #sportaklubsasi. www.skatesports.lv  līdz katra mēneša sacensību posma pirmdienai plkst. 12.00, izņemot 5. posmu, kuram reģistrācija ir noteikta 30.09.2022 plkst.15.00

Reģistrēšanās sacensību norises vietā ne vēlāk kā 30 min. pirms sava starta! Reģistrācija sāksies no plkst.18:00 vai 19.00 atkarībā no sacensību norises vietas.

Dalībnieki līdz junioru vecuma grupai drīkst pieteikties vecākā vecuma grupā, tādejādi palielinot konkurenci. Dalībniekam par startēšanu vecākā vecuma grupā ir jāinformē sacensību rīkotāji pirms pirmā sacensību posma, jo pēc pirmā sacensību posma vecuma grupas mainīt nebūs iespējams.

 

12. DALĪBNIEKU SARAKSTS

12.1. Reģistrējotes ir jānorāda  dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, distance un vecuma grupa.

Saņemot starta numuru, dalībnieks vai pilnvarotā kontaktpersona apliecina, ka sarakstā minētie dati ir pareizi un var tikt izmantoti korektai rezultātu apkopošanai. Pēc pasākuma labojumi dalībnieku datos netiek veikti.

 

 

 

 

13. Dalības maksa

Ar iepriekšēju pieteikšanos internetā:

U7  grupās startējošajiem dalības 5.00 eur (Online)

U9, U11,  Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 7,00 Eur (Online).

P, M, 50+ grupās startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur (Online).

Piesakoties uz vietas, dalības maksa:

U7, grupai startējošajiem dalības maksa ir 7,00 Eur  (reģistrējoties uz vietas).

U9, U11, U13, Jaunieši, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 10.00 Eur (reģistrējoties uz vietas).

P, M, 50+  grupās startējošajiem dalības maksa ir 10 Eur (reģistrējoties uz vietas).

Reģistrējoties gan Online, gan uz vietas norēķināšanās ziedojums  par dalību sacensībās . Maksājums veicams skaidrā naudā sekretariātā.

14. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam  pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam  pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145.

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās: www.sk-asi.lv  www.ski-box.lv .www.skatesports.lv

 

 

Pielikums Nr.

200 metru sprinta sacensību nolikums Mežaparks 01.10.2022

1.Sacensību norises vieta un laiks

Mežaparka lielā estrāde plkst 11.00.- autostāvvieta pie vārtiem Nr. 8

2.Grupu sadalījums pēc vecuma un dzimuma.

Skatīt “Ski-Box balvas izcīņas  skrituļslidošanā 2022” punktu nr. 5.

Grupas var tikt apvienotas nepietiekama dalībnieku daudzuma dēl. Apvienojot grupas vērtējums tiek saglabāts katrai grupai atsevišķi.

 

 

3.Programma/ distances garumi.

            Priekšsacīkstes notiks pēc formāta “Dobbin 200 metru sprints” Priekšsacīkstēs katram tiks dota iespēja uzstādīt vienu apli uz laiku, kurš tiks ņemts vērā atlasot no katras grupas maksimums 6 ātrākos sportistus grupu startam. Starts tiks dots sākot ar jaunākajiem sportistiem augošā numuru secībā. Starta numuri tiek saglabāti arī grupu startam 6 ātrākajiem sportistiem pēc 200m. rezultātu publicēšanas.

3.1 Pamatsacensības

            Pamatsacensībās piedalās katras grupas 6 ātrāko laiku uzrādītāji 200 metru sprinta disciplīnā. Sacensībās tiks slidots pēc grupu starta principa.  Starta vietas tiks iezīmētas un sportists starta vietu ar ātrāko uzrādīto laiku 200 m. distancē ir tiesīgs izvēlēties pirmais. Vietu izvēle notiks pēc uzrādītajiem rezultātiem augošā secībā no ātrākais uz lēnākais. Starta procedūras laikā no brīža, kad starta tiesnesis paziņo komandu Sagatavoties līdz brīdim Starts laiks nedrīkst pārsniegt 3 sekundes. Kontaktcīņa sacensību laikā ir aizliegta, sacensību galvenais tiesnesis vienpersoniski var lemt par sportista diskvalifikāciju par noteikumu (kontaktcīņa/bloķēšana) neievērošanu.

 

4. Apļu skaits-

U7 grupa 2x 200m apļi.

U9 grupa 3x200m apļi.

U11 grupa 5x 200m apļi.

Jaunieši/Juniori 6x 200m apļi.

PS/PV un visas pārējās grupas 8x 200m apļi.

U9 FIT grupa 3x200m apļi.

U11 FIT grupa 5x200m apļi.

Jaunieši/Juniori FIT 6x200m apļi

PS/PV FIT un visas citas nenosauktās Fitnesa grupas 8x 200m apļi.

 

 

5. Apbalvošana

Katras grupas 3 ātrākie sportisti tiks apbalvoti ar medaļu.

 

 

© Sporta klubs