SKI-BOX KAUSS 2015 1. posms

Sveiciens visiem skrituļslidotājiem!

Vēlamies paziņot, ka jau nākamajā otrdienā (12.05.2015) norisināsies pirmais posms SKI-BOX balvas izcīņai skrituļslidošanā.
Ar šo sezonu ieviešam jaunumu TAUTAS KLASE. Ar to cerot piesaistīt jaunus braucējus, kuri nenodarbojas augstākā līmenī ar skrituļslidošanu, bet gan vienkārši ar to nodarbojas hobija līmenī.
Sīkāks info tiks nopublicēts šodien www.sk-asi.lv mājas lapā.

Links reģistrācijai zemāk, un tiekamies otrdien Uzvaras parkā.
Starts plkst.19.00, sāksim ar jaunākajām grupiņām.


LINKS REĢISTRĀCIJAI


SKI B0X BALVU IZCĪŅA SKRITUĻSLIDOŠANĀ 2015

N O L I K U M S

 

1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt skrituļslidošanas sporta veidu visu vecuma grupu vidū. Veicināt lietderīgu un fiziski aktīvu brīvā laika pavadīšanu. Nodrošināt regulāras skrituļslidošanas sacensības un noskaidrot labākos skrituļslidotājus Latvijā 2015. gadā.

 

2. Laiks un vieta

Sacensības notiek 2015. gada visas vasaras garumā sekojošos datumos:

1. posms: 12. maijā;

2. posms: 09. jūnijā;

3. posms: 14. jūlijā;

4. posms: 11. augustā;

5. posms: 8. septembrī;

plkst. 19:00 – 21:00 Uzvaras laukuma trasē Uzvaras bulvārī 15.

 

Starta secība 1 īsā distance:

Starts U6 grupai (zēni un meitenes)    

Starts U8 grupai (zēni un meitenes)    

Starts U10 grupai (zēni un meitenes)   

Starts U8 un U10 grupai (zēni un meitenes)- FITNESA GRUPA

Starts U12 grupai (zēni un meitenes)    

Starts U14 grupai (zēni un meitenes)

Starts U12 un U15 grupai (zēni un meitenes) – FITNESA GRUPA  

Starts J grupai (zēni un meitenes)  

Starts J grupai (zēni un meitenes)  - FITNESA GRUPA

Starts PS un PV grupai (vīrieši un sievietes)

Starts MV un MS grupai (vīrieši un sievietes)

Starts PS un PV grupai (vīrieši un sievietes)- FITNESA GRUPA

 

Starta secība garajai distancei, tiek noteikta, tāda pati, kā īsajai distancei. Iespējamas izmaiņas atkarībā no startējošo sportistu skaita. Iespējama grupu apvienošana, par to organizators informē sportistus pirms brauciena.

 

5.posms 8. septembrī sāksies plkst. 18:00, tātad visa programma par 1 stundu  ātrāk!

 

12. septembrī plkst. 12 noslēguma sacensības un apbalvošana, Uzvaras parkā, Uzvaras Bulvārī 15.

 

3. Rīkotāji

Sacensības rīko un vada sporta klubs „ASI” sadarbojoties ar sporta klubu „APEX”, sporta skolu „Arkādija”, un LSS (Latvijas Slēpošanas savienība)

 

4. Atbalstītāji

Sacensības atbalsta, sporta preču veikals „SKI-BOX”, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Eurorisk Latvia, Filter SIA, VEN DEN SIA, Palīdzi.LV, AERODIUM, NOKIAN TYRES, Infoski.lv

 

 

5. Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti, kuri apguvuši skrituļslidošanas iemaņas, un ir spējīgi bez vecāku vai citu apkārtējo cilvēku palīdzības veikt distanci. Ja sportistam tiek sniegta palīdzība no skatītāju vai citu sportistu vidus, tad, sportistam var tikt izteikts brīdinājums vai diskvalifikācija.

 

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

 

U6 grupa 2009. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes)

U8 grupa 2007. – 2008. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U10 grupa 2005. – 2006. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U12 grupa 2003. – 2004. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

U14 grupa 2001. – 2002. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

J grupa     1997. – 2000. gadā dzimušie (zēni un meitenes)

P V grupa 1996. – 1976. gadā dzimušie (vīrieši)

P S grupa 1996. – 1976. gadā dzimušās (sievietes)

M V grupa 1975. gadā dzimušie un vecāki (vīrieši)

M S grupa 1975. gadā dzimušās un vecākas (sievietes)

U8 un U10 grupa 2008. – 2005. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

U12 un U14 grupa 2004. – 2001. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

J  grupa    1997. – 2000. gadā dzimušie (zēni un meitenes) FITNESA GRUPA

PV un PS grupa- 1996 un vecāki- FITNESA GRUPA

 

6. Programma

Visiem vecuma grupu dalībniekiem ir jāveic īsā un garā distance. Distances garums un distances virziens var mainīties katrā posmā. Īsā distance no 0.2 km – 1km, garā distance no 1 km – 10km.

 

1. Posma programma:

Īsā distance- U6 250m visām pārējām grupām 500 metri.

Garā distance- U6 500m, U8 -1km, U10- 2.4km, U8 un U10 apvienotā Fitnesa klase- 1km.

                                Visas pārējās Fitnesa grupas 2.4km.

                                U12, U14, U16, J, PS, PV, MS, MV- 4.8km

 

 

7. Sacensību noteikumi

- Visiem dalībniekiem sacensībās obligāti jālieto aizsargķiveres! Ieteicami elkoņu, ceļu un delnu aizsargi.

- Par dalībnieku drošību un veselības stāvokli atbild tos pieteicošās skolas, klubi un organizācijas, individuālo dalībnieku – paši, nepilngadīgajiem – to vecāki, apstiprinot to ar savu parakstu saņemot numuru sekretariātā.

- Nozaudēta sacensību čipa gadījumā, sods 50 Eur.

- Sacensībās nedrīkst pielietot spēka vai kontaktcīņas paņēmienus, tādejādi padarot nedrošu sacensību norisi sev un citiem dalībniekiem. Par tīšu traucēšanu apdzīšanas manevram sportists no tiesnešu puses var saņemt aizrādījumu vai diskvalifikāciju.

Protesti tiek pieņemti 20 min pēc pēdējā finišējušā, iemaksājot 20 eur sekretariātā.

 

8. Vērtēšana

Katrā posmā vērtē īsās un garās distances kopējo rezultātu (punktus)!

Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā no pieciem posmiem tiek vērtēti katra dalībnieka četri labākie atsevišķie īsajā un garajā distancē. Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz trīs īsajās un trīs garajās distancēs. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir uzrādījis augstāku rezultātu pēdējā posma garajā distancē.

Kopvērtējumā vērtēs četrus labākos īsās un garās distances rezultātus.

                Fitnesa klasē piedalās slidotāji tikai ar Fitnesa klases slidām, ko saprot, slidas, kuras ir ar augsto slidzābaku un ritenīšu lielumu ne lielāku, kā 110mm. Bērni piedalās ar slidām, kuras nepārsniedz 80mm ritenīšu diametru un slidzābaks ir plastmasas vai mīkstais, bet ar noteikumu- augstais virs potītes. Sacensību organizatori ir tiesīgi lemt, par atsevišķu sportistu pievienošanu citai sacensību klasei, ja kādu iemeslu sacensību dalībnieks neatbilst sevis izvēlētajai starta grupai.

 

Punktu piešķiršanas sistēma:

1.vieta 100 p-ti     7.vieta 36     13.vieta 20     19.vieta 12     25.vieta 6

 2.vieta 80     8.vieta 32     14.vieta 18     20.vieta 11     26.vieta 5

 3.vieta 60     9.vieta 29     15.vieta 16     21.vieta 10     27.vieta 4

 4.vieta 50     10.vieta 26     16.vieta 15     22.vieta 9     28.vieta 3

 5.vieta 45     11.vieta 24     17.vieta 14     23.vieta 8     29.vieta 2

 6.vieta 40     12.vieta 22     18.vieta 13     24.vieta 7     30.vieta 1 p-ts

 

9. Apbalvošana

Katrā posmā 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem (saņemt varēs nākošajā posmā). Sezonas kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvējus visās vecuma grupās (meitenes un zēnus atsevišķi) apbalvo ar rīkotāju un atbalstītāju sarūpētām balvām, kausiem un diplomiem. 4.-6. vietu ieguvējus ar diplomiem. Labākajiem dāvanu kartes veikala Ski-Box! Ieskaiti nodrošina vismaz 3 starti sezonā garajā un īsajā distancē.

 

10. Pieteikumi un reģistrācija

Pieteikšanās sacensībām online reģistrēšanās sistēmā mājaslapā www.sk-asi.lv , www.apexski.lv un www.infoski.lv  līdz katra mēneša sacensību posma otrdienai (1 dienu plkst. 15:00 !

Reģistrēšanās sacensībām ne vēlāk kā 30 min pirms sava starta! Reģistrācija sāksies no plkst.18:00!

 

11. Dalības maksa

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.

Ar iepriekšēju pieteikumu online sistēmā:

U6, U8 grupās startējošajiem dalības maksa nav.

U10, U12, U14, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur (reģistrējoties).

P un M grupās startējošajiem dalības maksa ir 4.00 Eur (reģistrējoties).

Piesakoties uz vietas, dalības maksa dubultojas:

U6, U8 grupās startējošajiem dalības maksa ir 2,00 Eur (reģistrējoties).

U10, U12, U14, J grupā startējošajiem dalības maksa ir 4,00 Eur(reģistrējoties).

P un M grupās startējošajiem dalības maksa ir 8,00 Eur(reģistrējoties).

 

12. Informācijai

Papildus informācijai vai neskaidrības jautājumos jautāt sacensību organizatoriem:, Andrim Kraujam  pa e-pastu: andris@sk-asi.lv, mob: 29469228, Dainim Kraujam  pa e-pastu: dainis@sk-asi.lv, mob: 26192145. Kristīnei Cerai pa e-pastu: kristineposka@gmail.com, mob: 29229022

Informatīvie atbalstītāji un sacensību rezultāti būs pieejami sekojošās interneta mājaslapās:  www.sk-asi.lv  www.ski-box.lv  www.apexski.lv  www.infoski.lv

 

Sacensību laikā darbosies skrituļslidu noma, skrituļslidu testi un piedāvājumu telts !

 

© Sporta klubs